Wethouder J.C.M. (Hans) Wierikx

Wethouder Hans Wierikx

Wethouder Wierikx isĀ 2e loco burgemeester.

Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen

 • Milieu
 • Ruimtelijke Ordening
 • Volkshuisvesting
 • Monumenten
 • Wonen en Bouwen
 • Dorpsvernieuwing (met wethouder Malfait)
 • Dierenwelzijn

Projecten

 • Breda International Airport (met wethouder Melisse)
 • Bovendonk Hoeven
 • Centrum Oost Hoeven (met wethouder Melisse)
 • De Bovendonken Hoeven
 • Groene Vaart Oudenbosch
 • Havendijk / Bornhemweg Oudenbosch (met wethouder Melisse)
 • Haven Oudenbosch
 • Hoeven Zuid (met wethouder Melisse)
 • Joannes / Linde Oud Gastel (met wethouder Malfait)
 • Implementatie Omgevingswet (met wethouder Malfait)
 • Lindelommer Hoeven
 • Markland College
 • Kerkstraat Oud Gastel
 • Staalunieterrein Stampersgat
 • Versnellen woningbouw (met wethouder Malfait)
 • Vitaal buitengebied (met wethouder Melisse)

Verbonden partijen

 • Omgevingsdienst Midden - en West Brabant (OMWB)
 • Borchwerf (stuurgroep)

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren 'Hof van Haamstede'