Waarmerken kopie

Algemeen

Soms hebt u een gewaarmerkt kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. De gemeente zet een waarmerk op de kopie van het originele document. U kunt een kopie van uw reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning laten waarmerken.

Wat u moet weten

Soms vragen instanties of u een kopie van een document wilt opsturen. De gemeente zet een waarmerk op de kopie van het document (reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning). Dit laat zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid en de inhoud van het document. U kunt het document meteen meenemen.

Niet waarmerken

Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's of getuigschriften. U kunt daarvoor terecht bij:

Meenemen

  • Het originele document dat u wilt laten waarmerken. De gemeente maakt hier een kopie van
  • Een identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning
  • Pinpas of contact geld

Kosten

Het waarmerken van een document kost € 15,05.