Vernieuwing Lamgatsebrug tussen Hoeven en Zevenbergen

De Lamgatse brug over de Mark verbindt de gemeenten Moerdijk en Halderberge met elkaar. Deze fiets- en voetgangersbrug moet vervangen worden omdat er houtrot is geconstateerd.

De brug is weer open! Fietsers en voetgangers kunnen weer over de Lamgatsebrug. De laatste werkzaamheden uitgevoerd, waardoor omfietsen nu niet meer nodig is! We bedanken iedereen voor hun begrip tijdens de uitvoering. 

Projectleiding

Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Thomas Melisse
Ambtelijk verantwoordelijk projectleider: Leo Kaan

Duurzaam

De brug wordt vanaf april 2024 gesloopt en daarna duurzaam en circulair opgebouwd. De nieuwe brug wordt voor meer dan 80% gemaakt uit hergebruikt materiaal. Het hout van de oude brug wordt voor minimaal 75% hergebruikt voor de aanleg van steigers in de haven van Oudenbosch.  

Samenwerking met gemeente Moerdijk

De gemeenten Moerdijk en Halderberge hebben samen de aanbestedingsprocedure doorlopen. Er is voor gekozen om de kennis uit de markt te benutten door een specialistisch bouwteam samen te stellen. De sloop van de brug met hergebruik van het hout wordt uitgevoerd door Van Hese Infra B.V. uit Middelburg. De nieuwe circulaire brug wordt ontworpen door Meerdink bruggen B.V uit Winterwijk. 

Via het water

De sloop gebeurt vanaf het water met een drijvend ponton en kraanschip. De nieuwe, duurzame brugconstructie wordt voor een groot deel in de fabriek gereedgemaakt en komt in delen aan bij de locatie. De stremming voor de vaart is zo minimaal mogelijk.

Bouwupdates

In onze Bouwupdates laten graag zien hoe het project verloopt en de nieuwe brug tot stand komt. 

Maart 2023

Lamgatsebrug bouwupdate 01

Mei 2023

Lamgatsebrug bouwupdate 02

Lamgatsebrug update 3

Juni 2023

Update Lamgatsebrug - De nieuwe brug is geplaatst

Planning

Voltooid

Ontwerpfase

Voltooid
2023
Voltooid

Voorbereiding

Voltooid
Derde en vierde kwartaal 2023 - Eerste kwartaal 2024
Voltooid

Uitvoering

Voltooid
Maart - juni 2024

Informatie

Via de verschillende communicatiekanalen zoals de website en social media van de gemeenten Halderberge en Moerdijk wordt informatie gegeven over de voortgang van het project en afsluitingen/omleidingen.

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Halderberge: de heer L. Kaan, telefoonnummer 0165 - 390 500.