Uw wijkagent

Uw wijkagent werkt dicht bij de mensen en besteedt een groot deel van zijn werktijd aan de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt. U komt de wijkagent fietsend of wandelend in de wijk tegen. Ook overlegt hij met instanties over problemen in de wijk. Daardoor weet de wijkagent welke problemen er leven. Hij is het eerste aanspreekpunt voor bewoners. De wijkagent heeft altijd een team van agenten achter zich, die hem of haar bijstaan. Ook bij hen kunt u voor vragen of andere zaken terecht. 

Onderstaand het overzicht van onze wijkagenten met daarbij hun e-mail adressen.

Voor het maken van een afspraak met de wijkagent of om aangifte te doen* kunt u het nummer 0900-8844 bellen of kijken op www.politie.nl

*Tot 31 december is het niet mogelijk om op maandagmiddag aangifte te doen bij het servicepunt van de politie in het gemeentehuis van Halderberge.

Uw Reactie
Uw Reactie