Uw wijkagent

Uw wijkagent werkt dicht bij de mensen en besteedt een groot deel van zijn werktijd aan de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt. Ook overlegt hij met instanties over problemen in de wijk. Daardoor weet de wijkagent welke problemen er leven. Hij is het eerste aanspreekpunt voor bewoners. De wijkagent heeft altijd een team van agenten achter zich, die hem of haar bijstaan.

Bekijk de op de website van de politie wie uw wijkagent is

Voor het maken van een afspraak met de wijkagent of om aangifte te doen kunt u het nummer 0900-8844 bellen of kijken op www.politie.nl