Uw wijkagent

Uw wijkagent werkt dicht bij de mensen en besteedt een groot deel van zijn werktijd aan de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt. U komt de wijkagent fietsend of wandelend in de wijk tegen. Ook overlegt hij met instanties over problemen in de wijk. Daardoor weet de wijkagent welke problemen er leven. Hij is het eerste aanspreekpunt voor bewoners. De wijkagent heeft altijd een team van agenten achter zich, die hem of haar bijstaan. Ook bij hen kunt u voor vragen of andere zaken terecht. 

Onderstaand het overzicht van onze wijkagenten met daarbij hun e-mail adressen.

Spreekuren van de wijkagenten:

  • de wijkbus staat op donderdagmiddag (even weken) van 15.00 tot 16.00 uur in Oud Gastel 
  • de wijkbus staat de laatste donderdag van de maand van 16.00 tot 17.00 uur in Stampersgat
  • elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in “Het trefpunt” (Jaagpad 21) in Oudenbosch

Voor het maken van een afspraak met de wijkagent of om aangifte te doen kan men het nummer 0900-8844 bellen of kijken op www.politie.nl