Slootonderhoud

De sloten inclusief talud worden 1 keer per jaar uitgemaaid in de periode na 1 september tot 1 december. Dit gebeurt onder regie van het Waterschap Brabantse Delta.

Meldingen over het maaiwerk kunt u indienen via de website van Waterschap Brabantse Delta.

Het slootmaaisel laten we liggen zodat het water eruit kan lekken. Daarna wordt het afgevoerd.