Raadscommissies

Er zijn in Halderberge 2 commissies:

Commissie Samenleving, Middelen en Veiligheid

Deze commissie behandelt onderwerpen op het gebied van sociale zaken, welzijn, zorg, cultuur en sport. Voorbeelden zijn de wet maatschappelijke ondersteuning en de speelvoorzieningen in de gemeente. Ook gaat de commissie over onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en de financiĆ«n van de gemeente, zoals de begroting.

Commissie Beheer en Ontwikkeling

Deze commissie vergadert over onderwerpen op het gebied van verkeer en vervoer, groen en ruimtelijke ordening. Belangrijke onderwerpen als omgevingsplannen en verkeerssituaties in de gemeente worden besproken in deze commissie.

De commissievergadering is ook de plek waar u uw mening over een bepaald onderwerp kunt laten horen. U maakt gebruik van uw spreekrecht. U kunt de commissievergaderingen bijwonen op de publieke tribune. De data, het tijdstip en de locatie van de bijeenkomsten worden via de website van de gemeente en via de gemeentepagina in de Halderbergse Bode bekend gemaakt.

Vergaderingen

De commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar. De agenda's en vergaderstukken vindt u op de website https://halderberge.raadsinformatie.nl/ Ook publiceren we ze in de Halderbergse Bode. 

Agenda / Vergaderstukken

Via deze link kunt u de agenda's inzien: halderberge.raadsinformatie.nl Hier treft u ook van alle agendapunten de bijbehorende stukken aan. Na de vergadering kunt u per agendapunt de geluidsopname beluisteren.