Raads- en Commissievergaderingen beluisteren

De commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar. De agenda's en vergaderstukken vindt u op de website. Ook publiceren we ze in de Halderbergse Bode.

Enkele dagen na een raads- of commissievergadering kunt u de vergadering terugluisteren. Ga hiervoor naar https://halderberge.raadsinformatie.nl/ Het (digitale) verslag is ongeveer na een week via de site beschikbaar.