Planschade

Algemeen

De gemeente kan een omgevingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het omgevingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit wordt planschade genoemd.

Wat zijn de voorwaarden?

De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Bijvoorbeeld door de bouw van een woning waar dat eerst niet mogelijk was.

Misschien heeft u recht op een vergoeding. Een onafhankelijk adviseur doet onderzoek. De gemeente beslist vervolgens over uw aanvraag.

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming planschade is het volgende van belang: 

  • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
  • U hebt op nog geen andere manier een tegemoetkoming gekregen.

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent van de waarde van de woning bij indirecte planschade. Het eigen risico geldt niet bij directe planschade. Dat wil zeggen: schade die ontstaat door een planologische beperking die rechtstreeks op uw eigen onroerend goed van toepassing is.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot tegemoetkoming in planschade brengt de gemeente kosten in rekening. Dit bedrag krijgt u terug als positief of gedeeltelijk positief op de aanvraag wordt beslist.

Aanvraag indienen

U dient uw aanvraag schriftelijk in.

In de aanvraag om planschade moet in ieder geval staan:

  • Welk besluit of welke bepaling de schade veroorzaakt of heeft veroorzaakt.
  • Om wat voor schade het gaat (bijv. waardedaling van uw huis of inkomstenverlies).
  • Een indicatie van de schade.

U kunt uw aanvraag richten aan:
 
Gemeente Halderberge
College van burgemeester en wethouders
Postbus 5
4730 AA  Oudenbosch