omgevingsplan

Algemeen

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Halderberge mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? Bekijk het omgevingsplan.

Wat is een omgevingsplan?

In een omgevingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het omgevingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.

Een omgevingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting. Iedereen moet zich aan een omgevingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, en ook de gemeente zelf.

Totstandkoming omgevingsplan

Een omgevingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft meer informatie over de manieren waarop u invloed kunt uitoefenen.

Opstarten procedure wijzigings- of omgevingsplan na 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Aanvragen van initiatieven zoals Ruimtelijke en Maatschappelijke Initiatieven (R&MI) en vergunningaanvragen worden getoetst aan aan één integraal omgevingsplan dat geldt voor de hele gemeente. Meer informatie over de Omgevingswet

Inzien omgevingsplannen