Mogelijke schade bij ‘MuWi-woningen’

In mei 2023 is in een school in Rotterdam een deel van een betonnen vulelement uit een verdiepingsvloer door het plafond omlaag gevallen. Gelukkig zijn hierbij geen slachtoffers gevallen. Bij nader onderzoek van de gemeente Rotterdam en TNO bij de betreffende school bleek op nog een aantal andere plaatsen sprake te zijn van scheuren in vulelementen. Ook bij twee andere scholen bleken deze gebreken aanwezig te zijn. TNO geeft op basis van het onderzoek aan dat er bij geen van de scholen een situatie is aangetroffen met acuut gevaar voor het loskomen van betonelementen of delen daarvan.

De scholen waar de schade is aangetroffen zijn gebouwd met het zogenoemde MuWi-systeem. Bij dit bouwsysteem, in Nederland toegepast van 1951 tot en met 1973, bestaat de vloer uit betonnen balkjes waartussen betonnen vulelementen zijn geplaatst. Bij de Rotterdamse scholen blijkt dat in een aantal gevallen de onderzijde van die vulelementen los te zijn geraakt.

Het MuWi-systeem is ook toegepast in woningen en appartementen gebouwd in de periode 1951-1973. Op dit moment zijn hier geen schadegevallen gezien. Aangezien bij woningen in de meeste gevallen sprake is van een vast plafond zal een eventuele schade naar alle waarschijnlijkheid niet tot problemen leiden. Langs deze weg willen wij eigenaren van woningen en appartementen uit die periode over het MuWi-systeem informeren.

Vraag bouwtekeningen op van uw woning als u wilt weten wat voor systeem in uw woning is toegepast. U kunt ook contact opnemen met team Klantzaken, telefoonnummer 14 0165.