Melding bouwcontrole

In de Wabo omgevingsvergunning wordt er specifiek gevraagd 2 dagen voor aanvang werkzaamheden de gemeente in kennis te stellen. Doe dus op tijd een melding via onderstaand formulier. We nemen met u contact op om een afspraak te maken.

Het gaat om plaatsaanwijzingen van nieuw te bouwen bouwwerken, controle-momenten bij het inbrengen van de eerste funderingspaal, maar ook de controle van de wapening van fundering, verdiepingsvloeren en in het werk gestorte wanden.

Daarnaast kennen we ook tussentijdse werkzaamheden, bijvoorbeeld in het kader van brandveiligheidsvoorzieningen, en ook bij onvoorziene situaties.

En als laatst de melding die gedaan moet worden voor ingebruikname van panden. Het gaat dan om onder andere woningen en bedrijfspanden.

Melden bouwcontrole  (met Digid)

Melden bouwcontrole met eHerkenning (niveau 2+)

Wilt u zonder Digid of E-herkenning een melding maken? Dat kan via deze knop: Melden


Wat moet u invullen?

  • Naam melder
  • De controledatum;
  • Telefoonnummer zodat wij melder kunnen bellen voor een concrete afspraak
  • Vergunning nummer / zaaknummer