Landmeten

De gemeente Halderberge werkt voortdurend aan het actueel houden van adresgegevens en kaartmateriaal voor het actualiseren van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (hierna: de BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (hierna: de BGT).  Er hebben de afgelopen tijd veel bouwwerkzaamheden plaatsgevonden in de gemeente. Er is gebouwd of verbouwd. Daarom is het nodig dat landmeters op uw perceel komen om de wijzigingen in te meten. De gemeente heeft opdracht verleend aan het bedrijf Kempkes Landmeten B.V. uit Elst om de wijzigingen in kaart te brengen. 

Uw medewerking

Wij vragen uw medewerking aan de werkzaamheden van de landmeters. Zij hoeven nooit in uw woning te zijn en zij kunnen zich altijd legitimeren. De landmeters bellen altijd eerst bij u aan en vertellen u de reden van de meting. Zij vragen uw toestemming om de meting uit te voeren. Als u niet thuis bent bij een eerste bezoek van de landmeters komen zij opnieuw langs of maken telefonisch een afspraak met u om de wijzigingen in te meten.

De landmeters hebben de volgende documenten bij zich:

pdf Brief landmeten door kempkes landmeten (PDF, 7.88 KB) pdf Niet-thuis-brief landmeten door kempkes landmeten (PDF, 10.07 KB)


Wat is de BAG en BGT? 

De BAG is een register met gegevens over gebouwen en adressen. De BGT is een basiskaart waarop bijvoorbeeld gebouwen, wegen, water en groen staan. U kunt deze kaart zelf bekijken op de website https://www.pdok.nl/viewer/
De gemeente gebruikt de BGT als ondergrond voor bestemmingsplannen en voor het beheer van de openbare ruimte, maar ook derden mogen deze basiskaart vrij gebruiken.