Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2021

Wethouder Hans Wierikx maakte op 7 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend. Stem nu op uw favoriet! Dit kan de hele maand september.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Laadpalen voor elektrische auto's

De gemeente Halderberge stimuleert het gebruik van elektrische auto's. Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving omdat er tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Huidige en toekomstige 'e-rijders' kunnen vanaf nu voor hun elektronische auto een laadpaal bij hen in de buurt aanvragen. De gemeente laat de e-rijder uit marktpartijen kiezen die zich conformeren aan de regels vanuit de gemeente.

Laadpalen

Elektrische auto’s kunnen aan speciale laadpalen worden opgeladen. Deze zijn te vinden op veel verschillende locaties en steeds meer ook bij parkeerplaatsen aan de openbare weg. Deze laadpalen langs de openbare weg laden een elektrische auto of plug-in hybride binnen 3 tot 7 uur weer volledig vol. Bij de laadpalen staat een bord met een witte P en het onderschrift ‘Opladen elektrische voertuigen’. Alleen elektrische en hybride-auto’s die op de laadpaal zijn aangesloten mogen daar parkeren.

Openbaar, (meestal) niet gratis

De laadpalen zijn openbaar, maar in de meeste gevallen niet gratis. Ze zijn geen eigendom van de gemeente, maar worden geplaatst en geëxploiteerd door verschillende (commerciële) aanbieders. Om van een laadpaal gebruik te kunnen maken is veelal een oplaadpas nodig. Er zijn diverse aanbieders die hiervoor abonnementen aanbieden. Partijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. Deze zijn te vinden op de websites van de marktpartijen.

Locaties van de laadpalen

De locaties zijn te bekijken via de website www.oplaadpalen.nl en via de website van Allego, waarop ook de nieuw geplande locaties te zien zijn.

Aanvragen

Openbare laadpalen worden geplaatst en geëxploiteerd door commerciële aanbieders. Particulieren kunnen via deze marktpartijen een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in hun buurt.

In Halderberge is momenteel één aanbieder bekend: Allego. Met Allego heeft de gemeente een overeenkomst voor plaatsing van laadpalen binnen de gemeente afgesloten. Op www.openbaarladen.nl dient u uw aanvraag in.

De aanbieder dient de aanvraag daarna in bij de gemeente. Wij toetsen de aanvraag. We letten onder andere op spreiding over de gemeente, vindbaarheid, parkeerdruk in de omgeving en eventuele belemmeringen in het openbaar gebied. Na goedkeuring verstrekken we een vergunning en nemen we een verkeersbesluit. De behandeling van een aanvraag duurt minimaal 16 weken.

Let op: marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. Deze zijn te vinden op de websites van de marktpartijen.

Eigen laadpunt

Voor een laadpunt op eigen terrein heeft u geen vergunning nodig. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen op deze plek hun auto niet mogen parkeren. Ook voorzieningen vanuit de huisaansluiting over, door of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.

Informatie voor commerciële aanbieders

De gemeente Halderberge heeft beleidsregels vastgesteld met voorwaarden voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen. Op basis van deze beleidsregels kunnen marktpartijen een vergunning aanvragen voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur en verzoeken om een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. De gemeente betaalt niet mee aan de plaatsing en de exploitatie/het beheer van een oplaadpaal.

Meer informatie

Wilt u meer weten over laadpalen voor elektrische auto's, stel uw vragen dan via ons mailadres gemeente@halderberge.nl. We beantwoorden uw vragen graag.

Uw Reactie
Uw Reactie