Kwijtschelding belasting

Op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant kunt u controleren of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Op deze website leest u hoe u een verzoek tot kwijtschelding kunt indienen.