Handboek Evenementen in Halderberge

De gemeente Halderberge wil zich profileren als een groene toeristische gemeente waar het goed vertoeven is. Hierbij spelen evenementen een belangrijke rol. In de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Halderberge (hierna: Apv) is bepaald dat er voor evenementen een melding of een vergunning nodig is. Ook geeft de Apv onder andere de indieningtermijn, de behandeltermijn en de weigeringsgronden aan. Het evenementenbeleid biedt daarnaast kaders voor het toestaan van evenementen, zoals de soort evenementen, het aantal evenementen en de locaties van de evenementen die in de gemeente Halderberge plaats kunnen vinden.

Doel handboek

Ter aanvulling op de Apv en het evenementenbeleid is transparantie in informatie over regelgeving, de te volgen procedures en de facilitaire dienstverlening van belang. Het doel van het Handboek Evenementen Halderberge (hierna: handboek) is om dit inzichtelijk te maken.

Actualisatie handboek

Het handboek wordt regelmatig geactualiseerd naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving, wijzigingen in werkwijzen, etc. Op de voorzijde en onder elke bladzijde staat de laatste versie vermeld.

Afkortingen

In het handboek komen de volgende afkortingen voor:

  • Apv: Algemene plaatselijke verordening
  • GHOR: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
  • OVD: Officier van Dienst
  • SVNL: Stichting Verkeersregelaars Nederland
  • LCHV: Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
  • NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  • OMWB: Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

Hieronder volgen de andere hoofdstukken van dit handboek.  

Dienstverlening (melding of vergunning)

Voorschriften en aandachtspunten

Voorzieningen

Toezicht en handhaving

Leges en overige kosten

Bijlage Voorbeeld bewonersbrief

Brandveiligheid op evenementen - Handboek Evenementen in Halderberge