Glasvezelnetwerk in Halderberge 

Nieuwsbrieven

In de nieuwsbrief van de gemeente Halderberge leest u de stand van zaken van de aanleg van glasvezel in onze gemeente, inclusief het buitengebied.

 pdf Nieuwsbrief voortgang aanleg glasvezel september 2019 (PDF, 1.7 MB)

Glasvezel in Stampersgat

Glasvezel buitenaf legt glasvezel aanleggen in De Heen, Kruisland, Lepelstraat, Nieuw-Vossemeer en Stampersgat. Inwoners die hebben aangegeven gebruik te willen maken van een glasvezelaansluiting worden, hebben een brief gekregen met meer informatie.

De voorlopige planning is dat de aanleg na 1 april 2020 wordt gestart. Dit komt omdat het waterschap aangeeft dat er tussen 1 oktober en 1 april niet gegraven mag worden in de dijken. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van GlasvezelBuitenaf.

pdf Glasvezelkrant (PDF, 945.02 KB)

Ook de bebouwde kom van Hoeven wordt verglaasd.

Op 21 aug jl is hiervoor het convenant getekend. KPN is begonnen met het informeren van bewoners voor de aanleg van glasvezel voor de huizen en bedrijven binnen de bebouwde kom van Hoeven. De werkzaamheden zijn in volle gang. In december zou de eerste aansluiting in werking moeten treden. Kijk voor meer informatie op: https://www.kpnnetwerk.nl/

Voor vragen kunt u ook terecht bij het Glasvezel Informatiepunt in Hoeven - St. Janstraat. Elke donderdag zijn er medewerkers van KPN aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

pdf Kaart Hoeven aaleg glasvezel (PDF, 623.22 KB)

Glasvezel in het buitengebied

Voor de aanleg van het glasvezel in het buitengebied van de gemeente Halderberge is dit buitengebied opgesplitst in 3 deelgebieden

  • Oud Gastel
  • Oudenbosch
  • Hoeven

Er komen 3 extra verdeelkasten in het buitengebied:

  • langs de Kruislandseweg
  • op de kruising Geijzestraat-Nattetraat-Lagestraat
  • op de kruising Klinkstraat-Randweg-Gors

Van Gelder, aannemer van dit project, rondt de voorbereidende werkzaamheden in het buitengebied van Oud Gastel binnenkort af. Daarna worden de aansluitingen gemaakt. Bewonersbrieven in dit gebied zijn verstuurd. In de komende weken worden mensen die zich hebben aangemeld, benaderd om samen met de aannemer te kijken naar de locatie voor de aansluiting in huis.

Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.

Vraagbundeling Buitengebied 2e fase gestart

Op 3 september is de vraagbundeling voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied, fase 2, opgestart. Dit is een uitbreiding van de eerste fase waarin bewoners zonder kabel de mogelijkheid hebben gehad zich op te geven voor een glasvezelaansluiting. In de opgestarte 2e fase zijn ook mensen benaderd die al wel kabel hebben en/of die in het zogenaamde coax-gebied wonen. Dit coax-gebied kenmerkt zich doordat in het verleden kabelexploitanten al aansluitingen hebben gerealiseerd. Sommige bewoners hebben hier gebruik van gemaakt en sommige niet. Inmiddels is duidelijk dat deze mensen worden aangesloten door Glasvezel Buitenaf.

Aanvullend moet er wel worden opgemerkt dat gebieden in fase twee nu ook al worden doorkruist voor de aanleg van de 1e fase. Bewoners die nu al wel kabel hebben maar die dus in het coax-gebied wonen moeten zich nog wel opgeven bij GlasvezelBuitenaf. Nadere info volgt via GlasvezelBuitenaf.


Glasvezel voor bedrijventerreinen

De aanleg van glasvezel op bedrijventerrein Korenweide is afgerond. Bedrijven die vragen hebben over de aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen kunnen terecht op de speciale informatiepagina op https://deltazakelijk.nl/