Economische visie 2021-2025

In de Economische Visie Halderberge 2021-2025 wordt de ambitie geuit om de komende jaren meer halen uit bestaande bedrijven en voorzieningen. Op de bedrijventerreinen, in de kernen en in het buitengebied. Door te werken aan goede bedrijfshuisvesting en een aantrekkelijke bedrijfsomgeving voor alle ondernemers. Door wat Halderberge te bieden heeft in de spotlight te zetten. En door een sterkere samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en gemeente.

Wat staat er in de economische visie? 

In de economische visie wordt aandacht besteed aan duurzame bedrijventerreinen, onze actiekaarten en de ondernemerspeiling. 

Samenwerken aan duurzame bedrijventerreinen 

Zes vertegenwoordigers van de bedrijventerreinen in Halderberge, de Ondernemerskring Halderberge (OKH) en de gemeente Halderberge spreken af samen te werken aan het optimaliseren van bedrijventerreinen, zodat dit blijvend aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor de huidige en toekomstige ondernemers blijven. De focus ligt op de thema’s veiligheid, uitstraling en gezamenlijke inkoop. Afspraken zijn vastgelegd in het convenant parkmanagement.

Ondernemerspeiling

Regelmatig wordt aan ondernemers gevraagd hoe zijn de gemeentelijke dinestverlening waarderen. Dit doen we in de vorm van de Ondernemerspeiling. De resultaten vindt u op www.waarstaatjegemeente.nl(link is extern).

Actiekaarten

De actiekaarten bevatten een lange termijn ambitie en en de doelen, strategieën en concrete acties voor de korte, middellange en lange termijn voor de centra van Hoeven, Oud Gastel en Oudenbosch en de bedrijventerreinen Bosschendijk, Industrieweg/Ambachtenstraat, De Gorzen/Oudlandsedijk, Korenweide en De Hoge Akker. Bij het opstellen van de actiekaarten is samengewerkt met de ondernemers en inwoners. U vindt ze hieronder.