Economische visie 2021-2025

De Economische Visie Halderberge 2021-2025 is gereed. In deze nieuwe economische visie wordt de ambitie geuit om de komende jaren meer halen uit bestaande bedrijven en voorzieningen. Op de bedrijventerreinen, in de kernen en in het buitengebied. Door te werken aan goede bedrijfshuisvesting en een aantrekkelijke bedrijfsomgeving voor alle ondernemers. Door wat Halderberge te bieden heeft in de spotlight te zetten. En door een sterkere samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en gemeente.