Contact met de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft een griffie ingesteld. De griffie zorgt voor de informatievoorziening, adviseert en ondersteunt bij initiatieven, moties en amendementen, bereidt besluitvorming voor en is de vraagbaak voor de raadsleden. Verder regelt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad.

Wilt u een raadslid spreken of contact opnemen met een van de politieke partijen? Dan kunt u het raadslid of de partij zelf benaderen of u kunt dit via de griffie doen. 

Brieven aan de gemeente worden geregistreerd en namens het college van burgemeester en wethouders in behandeling genomen. Het college brengt de brieven die aan de gemeenteraad zijn gericht ter kennis van de raad. Brieven aan de raad zijn in beginsel openbaar. Dat wil zeggen dat de raad deze brieven in een openbare raads- of commissie- vergadering aan de orde kan stellen. Het kan dus gebeuren dat de regionale media aandacht besteden aan uw brief. Daarom is het ook mogelijk dat de pers u benadert met vragen over uw brief. U kunt natuurlijk altijd zelf raadsleden of fracties van politieke partijen in de raad benaderen. De contactgegevens van de raadsleden treft u aan op deze website.  

De raadsgriffier is de heer drs. A. (Ari) Koenen. De heer Koenen is bereikbaar via griffie@halderberge.nl, telefoon (0165) 39 05 64.

Griffier Ari Koenen
raadsgriffier Ari Koenen

Contactgegevens gemeenteraad

Gemeente Halderberge
T.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 5
4730 AA Oudenbosch
E-mail: gemeente@halderberge.nl
Tel. (0165) 39 05 64