College bezoekt kernen

In 2019 en 2020 bezoeken burgemeester en wethouders om de beurt de kernen om met u, als inwoner van Halderberge, in gesprek te gaan. Het college wil door de avond een beeld krijgen wat goed gaat in uw kern en wat nog beter kan. Waarbij bent u betrokken, waar bent u trots op, wat mist u in uw omgeving, wat vindt u dat beter kan?

Op dinsdag 22 januari vond  de eerste avond plaats in dorpshuis de Steiger in  Stampersgat. Ongeveer 50 inwoners grepen hun kans om met het college van gedachten te wisselen over allerlei zaken.

De brief met verslag van deze avond is aan alle aanwezigen toegestuurd. Hiernaast zijn ook verslagen per tafel gemaakt:

pdf Brief bij verslag bijeenkomst college in Stampersgat (PDF, 1.62 MB)

pdf Infographic spreekuur Stampersgat (PDF, 485.93 KB)

pdf Verslag van de avond - burgemeester Jobke Vonk-Vedder (PDF, 213.12 KB)

pdf Verslag van de avond - wethouder Thomas Melisse (PDF, 213.7 KB)

pdf Verslag van de avond - wethouder Jan Mollen (PDF, 209.75 KB)

pdf Verslag van de avond - wethouder Hans Wierikx (PDF, 205.9 KB)

In deze verslagen zijn alle gemaakte opmerkingen (zowel mondeling als op de post-its) terug te vinden.

De eerstvolgende avond wordt gehouden in Oud Gastel. Dit is op dinsdag 11 juni. Meer informatie over deze avond en over de avonden in de andere kernen volgt later.