College bezoekt kernen

In 2019 en 2020 bezoeken burgemeester en wethouders om de beurt de kernen om met u, als inwoner van Halderberge, in gesprek te gaan. Het college wil door de avond een beeld krijgen wat goed gaat in uw kern en wat nog beter kan. Waarbij bent u betrokken, waar bent u trots op, wat mist u in uw omgeving, wat vindt u dat beter kan?

Oud Gastel

Waar en wanneer?

Dinsdag 11 juni van 19.00 tot 21.00 uur in ’t Veerhuis in Oud Gastel.

Waarom?

Graag horen wij van u wat goed gaat in Oud Gastel en wat nog beter kan. Waarbij bent u betrokken, waar bent u trots op, wat mist u in uw omgeving, wat vindt u dat beter kan?

Hoe ziet de avond eruit?

18.45 – 19.00 uur inloop
19.00 uur              welkomstwoordje burgemeester + voorstellen college
19.10 uur              in groepen bespreken we wat goed gaat in Oud Gastel en wat nog beter kan   en/of gemist wordt. Ieder collegelid schuift aan bij een groep.
20.00 uur              samen bespreken we waarover in de groepen gepraat is.
20.10 uur              tijdens dit gedeelte van de avond kunt u met een drankje erbij informeel een gesprek aanknopen met burgemeester en wethouders
21.00 uur              einde van de avond

Aanmelden

Iedereen is welkom! We vinden het wel fijn dat u zich vooraf aanmeldt via mailadres p.laros@halderberge.nl. Dit in verband met de organisatie. Heeft u een specifiek onderwerp dat u wilt bespreken? Meldt u dat dan ook vooraf via de mail. We horen in dat geval graag van u of en welke ambtenaar u al eerder hierover heeft gesproken.


Stampersgat

Op dinsdag 22 januari vond de eerste avond plaats in dorpshuis de Steiger in Stampersgat. Ongeveer 50 inwoners grepen hun kans om met het college van gedachten te wisselen over allerlei zaken.

De brief met verslag van deze avond is aan alle aanwezigen toegestuurd. Hiernaast zijn ook verslagen per tafel gemaakt:

pdf Brief bij verslag bijeenkomst college in Stampersgat (PDF, 1.62 MB) pdf Infographic spreekuur Stampersgat (PDF, 485.93 KB) pdf Verslag van de avond - burgemeester Jobke Vonk-Vedder (PDF, 213.12 KB) pdf Verslag van de avond - wethouder Thomas Melisse (PDF, 213.7 KB) pdf Verslag van de avond - wethouder Jan Mollen (PDF, 209.75 KB) pdf Verslag van de avond - wethouder Hans Wierikx (PDF, 205.9 KB)

In deze verslagen zijn alle gemaakte opmerkingen (zowel mondeling als op de post-its) terug te vinden.