College bezoekt kernen

In 2019 en 2020 bezoeken burgemeester en wethouders om de beurt de kernen om met u, als inwoner van Halderberge, in gesprek te gaan. Het college wil door de avond een beeld krijgen wat goed gaat in uw kern en wat nog beter kan. Waarbij bent u betrokken, waar bent u trots op, wat mist u in uw omgeving, wat vindt u dat beter kan?

Hoeven

Op dinsdag 19 november vindt van 19.00 tot 21.00 uur de derde avond plaats in Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven.

Iedereen is welkom op de avond. We stellen het wel op prijs dat u zich, in verband met de organisatie, vooraf aanmeldt via het mailadres: p.laros@halderberge.nl. Heeft u een specifiek onderwerp dat u wilt bespreken? Meldt u dat dan vooraf. We horen dan ook graag van u of en welke ambtenaar u al eerder over het onderwerp heeft gesproken.


Oud Gastel

Op dinsdag 11 juni vond de tweede avond plaats in ’t Veerhuis in Oud Gastel. De brief met verslag van deze avond is aan alle aanwezigen toegestuurd. Hiernaast zijn ook verslagen per tafel gemaakt:

pdf 190701 brief bij verslag bijeenkomst college in oud gastel van 11 juni 2019 (PDF, 3.12 MB) pdf verslag bezoek college oud gastel 11 juni - tafel burgemeester jobke vonk-vedder (PDF, 184.01 KB) pdf verslag bezoek college oud gastel 11 juni - tafel wethouder hans wierikx (PDF, 213.26 KB) pdf verslag bezoek college oud gastel 11 juni - tafel wethouder jan mollen (PDF, 216.43 KB) pdf verslag bezoek college oud gastel 11 juni - tafel wethouder thomas melisse (PDF, 221.12 KB) pdf 190611 infographic avond in oud gastel (PDF, 473.17 KB)

De eerstvolgende avond wordt gehouden Hoeven. Dit is op dinsdag 19 november. Meer informatie over deze avond en over de avonden in de andere kernen volgt later.


Stampersgat

Op dinsdag 22 januari vond de eerste avond plaats in dorpshuis de Steiger in Stampersgat. Ongeveer 50 inwoners grepen hun kans om met het college van gedachten te wisselen over allerlei zaken.De brief met verslag van deze avond is aan alle aanwezigen toegestuurd. Ook zijn verslagen per tafel gemaakt. De documenten zijn hieronder toegevoegd. Ook een brief met de stand van zaken in juli 2019

pdf Juli 2019 stand van zaken aangedragen punten stampersgat tijdens bijeenkomst met college van 22 januari (PDF, 1.47 MB) pdf Brief bij verslag bijeenkomst college in Stampersgat (PDF, 1.62 MB) pdf Infographic spreekuur Stampersgat (PDF, 485.93 KB) pdf Verslag van de avond - burgemeester Jobke Vonk-Vedder (PDF, 213.12 KB) pdf Verslag van de avond - wethouder Thomas Melisse (PDF, 213.7 KB) pdf Verslag van de avond - wethouder Jan Mollen (PDF, 209.75 KB) pdf Verslag van de avond - wethouder Hans Wierikx (PDF, 205.9 KB)

In deze verslagen zijn alle gemaakte opmerkingen (zowel mondeling als op de post-its) terug te vinden.