C. (Caroline) Jacobs

Gemeentesecretaris Caroline Jacobs

De gemeentesecretaris leidt en coördineert de gemeentelijke diensten en is het hoofd van het personeel.

Nevenfuncties

  • Van Oppenraay T.T.L - bedrijfsleider