Burgemeester B.J.A. (Bernd) Roks

Bestuur en burgerzaken

 • Bestuurszaken
 • Integriteit
 • Communicatie
 • Privacy
 • Evenementen (vergunningen)
 • Burgerzaken
 • Inburgering

Veiligheid

 • Crisisbeheer en brandweer
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving (breed)

Verbonden partijen

 • Regio West Brabant (RWB)
 • Veiligheidsregio West- en Midden Brabant (VRWMB)

Projecten

 • Basisnet Spoor (met wethouder Malfait)

Tijdelijke taken in verband met vertrek wethouder Kouters

 • Wijkteams
 • Maatwerkvoorzieningen WMO
 • Jeugdzorg
 • Leerlingenvervoer
 • Mantelzorgondersteuning
 • Verbonden partij: GIA
 • Verbonden partij: Zorg- en veiligheidshuis