Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

  1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Bezwaar maken tegen belasting gemeente

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of met de afvalstoffenheffing of rioolheffing? Dan kunt u bezwaar maken via het digitale loket van de belastingsamenwerking West-Brabant

Wat u moet weten

  • De Belastingsamenwerking West-Brabant voert de heffing en inning van de lokale belastingen uit.
  • U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.
  • Bij de onroerendezaakbelasting (OZB) kunt u alleen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, niet tegen het OZB-tarief.
  • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent.
  • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.
  • Als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent, later te betalen. Dit heet een verzoek om opschorting.
  • Als de gemeente het eens is met uw bezwaar, krijgt u de belasting terug die u onterecht hebt betaald.

Wat heeft u nodig

Als u bezwaar wilt maken via het digitale loket van de Belastingsamenwerking West-Brabant, heeft u een DigiD-code nodig om in te loggen.

Uw Reactie
Uw Reactie