Bekendmakingen verkiezingen Europees Parlement

Locaties stembureaus

De burgemeester van Halderberge maakt voor de Europese Parlementsverkiezing het volgende bekend:

De locaties van de stembureaus op donderdag 6 juni 2024 van 07.30 - 21.00 uur zijn:

 • Gemeentewerf = DRIVE IN LOCATIE Vaartweg 32a, Oudenbosch
 • Gemeentehuis Parklaan 15, Oudenbosch
 • Cultureel centrum Fidei et Arti Pastoor Hellemonsstraat 1, Oudenbosch
 • Woon- en Zorgcentrum Zellebergen Zellebergen 1, Oudenbosch
 • Sporthal De Beuk Beukenlaan 4, Oudenbosch
 • Basisschool De Klinkert Burg v.d. Drieslaan 20, Oudenbosch
 • Het Kompas Bovenstraat 18, Hoeven
 • Sportkantine De Parrestee Bovendonksestraat 60, Hoeven
 • KBO Het Punt De Halderberg 74, Hoeven
 • Woon- en Zorgcentrum De Kroonestede Pioenroos 1, Hoeven
 • Hart van Gastel Markt 8, Oud Gastel
 • Fysiopraktijk Van Zuilichem Zorg Mgr. Meeuwissenstraat 6, Oud Gastel
 • ’t Veerhuis Veerkensweg 22, Oud Gastel
 • Woon- en Zorgcentrum Blankershof Dragon 2, Oud Gastel
 • Voetbalkantine Stampersgat, L.P. van Mallandstraat 63a, Stampersgat
 • Basisschool ’t Bossche Hart Mgr. Hopmanshof 2, Bosschenhoofd

De stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welk stembureau hij/zij zijn stem uitbrengt. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs overleggen.

Openbare telling

De (openbare) telling van de stembiljetten vindt plaats op donderdag 6 juni vanaf 21.00 uur in de stembureaus.

De (openbare) zitting van het gemeentelijk stembureau (GMS) is op vrijdag 7 juni vanaf 10.00 uur en op maandag 10 juni vanaf 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De taken van het GMS zijn:

 • het controleren proces-verbalen van de stembureaus
 • het aanwezig zijn bij een eventuele hertelling van stembiljetten door telploegen
 • het controleren van tellijsten van de telploegen 
 • het aanwezig zijn bij de invoering van de tellijsten in de ondersteunende verkiezingssoftware (OSV).

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met het team verkiezingen, telefoonnummer 0165 - 390 500 of via het emailadres
verkiezingen@halderberge.nl.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Halderberge maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op donderdag 6 juni 2024 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Onderhands volmacht

U kunt iemand anders in de gemeente vragen om namens u te stemmen. Dat kan door middel van een onderhandse of een schriftelijke volmacht. Van
belang is dat de gemachtigde per verkiezing niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt.

Bij een onderhandse volmacht vult de kiezer samen met de gemachtigde de achterkant van de stempas in. De gemachtigde moet bij het uitbrengen van de stem een kopie laten zien van het legitimatiebewijs van degene namens wie hij of zij gaat stemmen. Dat kan ook een goed leesbare afbeelding zijn op een smartphone of tablet.

Schriftelijke volmacht

Een volmacht vraagt u, bij voorkeur, digitaal aan. Dit is binnenkort mogelijk en kan tot maandag 3 juni 2024. Het mondeling aanvragen van een volmacht kan in het gemeentehuis (afdeling burgerzaken) uiterlijk woensdag 5 juni 2024 tot 12.00 uur. 

De kiezer en de gemachtigde vullen hiervoor een formulier in. Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs per post. De gemachtigde neemt alleen het volmachtsbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever is dan niet nodig.

Kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Een kiezerspas vraagt u digitaal aan. Dit is binnenkort mogelijk en kan tot maandag 3 juni 2024. Of u kunt daarvoor uiterlijk woensdag 5 juni 2024 tot 12.00 uur met uw stempas naar het gemeentehuis (afdeling burgerzaken) komen.

Meer informatie

Meer informatie over het stemmen kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen

(deze bekendmaking is op 17 april gepubliceerd in de Halderbergse Bode)