Bekendmakingen grondzaken en vastgoed

Bekendmaking voornemen verkoop snippergroen

“Didam”-arrest

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het zogenaamde “Didam”-arrest gewezen. Dit arrest bevestigt dat gemeenten in Nederland bij een voorgenomen verkoop van grond transparant moeten handelen en mededingingsruimte moeten bieden.

Voorgenomen verhuur Snippergroen

De betreft de volgende percelen grond:

  • locatie Oudenbosch, snippergroen grenzend aan Molenstraat 20 (4731 HE), perceel kadastraal bekend gemeente Oudenbosch, sectie C nummer 2450 (deels), groot ongeveer 29 m2;

Motivering

Volgens de beleidsnota uitgifte beleid openbaar groen gemeente Halderberge 2012, is de eigenaar van Molenstraat 20 te Oudenbosch de enige serieuze gegadigde. Dit is de enige tuin waar dit perceel snippergroen aan grenst en is daarom de enige gegadigde.

Reactie

Indien een derde het niet eens is met de voorgenomen uitgifte van grond, dient hij binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken. Indien een derde gedurende deze periode geen kort geding aanhangig maakt, verwerkt deze de rechten om nadien op te komen tegen de uitgifte van grond en neemt de gemeente aan dat er geen andere gegadigden zijn.

(publicatiedatum: 8 mei 2024)

Bekendmaking voornemen verhuur snippergroen

“Didam”-arrest

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het zogenaamde “Didam”-arrest gewezen. Dit arrest bevestigt dat gemeenten in Nederland bij een voorgenomen verhuur van grond transparant moeten handelen en mededingingsruimte moeten bieden.

Voorgenomen verhuur Snippergroen

De betreft de volgende percelen grond:

  • locatie Oudenbosch, snippergroen grenzend aan Moerdijksestraat 1a (4731 TH), perceel kadastraal bekend gemeente Oudenbosch, sectie E nummer 172 (deels), groot ongeveer 125 m2;

Motivering

Volgens de beleidsnota uitgifte beleid openbaar groen gemeente Halderberge 2012, is de eigenaar van Moerdijksestraat 1a te Oudenbosch de enige serieuze gegadigde. Dit is de enige tuin waar dit perceel snippergroen aan grenst en is daarom de enige gegadigde.

Reactie

Indien een derde het niet eens is met de voorgenomen uitgifte van grond, dient hij binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken. Indien een derde gedurende deze periode geen kort geding aanhangig maakt, verwerkt deze de rechten om nadien op te komen tegen de uitgifte van grond en neemt de gemeente aan dat er geen andere gegadigden zijn.

(publicatiedatum 23 april 2024)