Antenne-beleid

Zonder antennes kan er niet mobiel gecommuniceerd worden. Door het toenemende aantal gebruikers en aanbieders van mobiele communicatienetwerken is er sprake van een groeiende vraag naar plaatsingsmogelijkheden voor antenne-installaties. Vaak kunnen antenne-installaties geplaatst worden op bestaande bouwwerken, waardoor deze (meestal) omgevingsvergunning-vrij kunnen worden geplaatst.

Als er geen bestaande hoge bouwwerken aanwezig zijn, moeten dergelijke installaties in
speciale masten worden geplaatst. Het plaatsen van vrijstaande masten voor antenne-installaties is omgevingsvergunningplichtig. De meeste bestemmingsplannen voorzien echter niet in de mogelijkheid om masten ten behoeve van antenne-installaties te bouwen. Wel kan de gemeente met behulp van een afwijking van het bestemmingsplan medewerking verlenen aan de plaatsing van een antennemast.

Om te komen tot een verantwoorde stedenbouwkundige, landschappelijke en maatschappelijk
inpassing van deze masten is beleid ten aanzien van de locatiekeuze noodzakelijk. De gemeenteraad heeft een nota vastgesteld. In deze nota staan criteria die de gemeente toepast bij het verlenen van afwijkingen van het bestemmingsplan. U vindt de nota op de website van de gemeenteraad van Halderberge. (zie bespreekpunt 5).