Gewijzigde openingstijden in zomerperiode

In de zomerperiode, van 1 juli tot 1 oktober 2015, gelden gewijzigde openingstijden voor het gemeentehuis. De middagopenstelling vervalt, evenals de donderdagavondopenstelling.

>> Gewijzigde openingstijden in zomerperiode

 • Actualisatie gemeentelijk grondgebruik
  07-07-15 - De gemeente heeft een inventarisatie gedaan naar het gebruik van gemeentelijke gronden. Hieruit blijkt dat er in ongeveer 650 gevallen gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond zonder dat daarvoor toestemming is verleend. Bijvoooorbeeld inwoners die gemeentegrond bij hun eigen tuin hebben betrokken. De gemeente wil dit gebruik tegengaan en duidelijkheid scheppen over het eigendom. De gemeente wil deze bewoners waar mogelijk in de gelegenheid stellen om de grond te kopen van de gemeente.
 • Laatste bericht breuk persleiding Oudenbosch
  07-07-15 - Laatste bericht breuk persleiding Oudenbosch: De kwaliteit van het oppervlaktewater is in het hele werkgebied van de Brabantse Delta weer op het gebruikelijke kwaliteitsniveau.
 • Leer het wijkteam Oudenbosch beter kennen!
  02-07-15 - Tijdens het Wijkteam-Café kunt u het wijkteam helpen om Oudenbosch beter te leren kennen en haar bereikbaarheid te verbeteren. Het Wijkteam-Café in Oudenbosch vindt plaats op dinsdag 14 juli van 14:00 uur tot 16:00 uur in het gemeentehuis, Parklaan 15. Voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd.
 • Huishoudelijke ondersteuning ook in 2016 via de gemeente
  01-07-15 - Inwoners van de gemeente Halderberge kunnen ook in 2016 gebruik maken van Huishoudelijke ondersteuning. Iedereen die deze hulp nodig heeft moet deze kunnen krijgen. Om die reden werkt Halderberge, samen met gemeenten in de regio en aanbieders om verder invulling te geven aan de Huishoudelijke ondersteuning vanaf 2016. Dit doen we met een zogenaamde aanbesteding.

>> alle nieuwsberichten

Digitaal loket

Alle producten en diensten

Afspraak maken

Online afspraak maken voor gemeentelijke producten

Contact

Openingstijden

E-mail de gemeente

Online melding openbare ruimte

Tel. 14 0165 (ook voor spoed)

Bezoekadres

Parklaan 15
4731 GJ Oudenbosch

Postadres

Postbus 5
4730 AA Oudenbosch

Twitter LinkedIn Facebook