Veranderingen per 1 januari in jeugd, zorg en werk

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente het aanspreekpunt voor opvoeden & opgroeien, zorg & welzijn en werk & inkomen. Meer weten?

>> Veranderingen per 1 januari in jeugd, zorg en werk

 • Rooien zieke kastanjebomen
  22-12-14 - Ongeveer 70 bomen langs de N641 tussen de A17 en Oud Gastel worden zo spoedig mogelijk gerooid. Het gaat in ieder geval om de zogenaamde paardenkastanjes. Deze bomen zijn dood dan wel onherstelbaar ziek en hebben stabiliteitsproblemen.
 • Herijking gemeentelijke monumentenlijst
  19-12-14 - Onlangs is het project “herijking van de gemeentelijke monumentenlijst” gestart. Dit betekent dat voor alle 126 panden/objecten die in 1999 zijn aangewezen als gemeentelijk monument opnieuw wordt bekeken of ze als monument op deze lijst blijven staan. Ook wordt de ‘jonge’ bouwkunst geïnventariseerd en enkele ‘vergeten’ panden bekeken.
 • Gemeente koopt voormalig kloostergebouw Oud Gastel
  18-12-14 - Per 17 december 2014 is de gemeente Halderberge eigenaar van het voormalige kloostergebouw aan de Kerstraat 3a-5 in Oud Gastel. De gemeente heeft het pand en bijbehorend perceel gekocht van de gebroeders Huijsmans uit Dinteloord. Het perceel is ruim 2500 m2 groot en grenst aan de locatie van de Bernardusschool.
 • Sluitingsuur Oud en Nieuw
  18-12-14 - De burgemeester van Halderberge maakt bekend dat hij heeft besloten in verband met de viering van Oud- en Nieuwjaar het sluitingsuur voor horeca-inrichtingen als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Halderberge 2013 op donderdag 1 januari 2015 vast te stellen op 04.00 uur.

>> alle nieuwsberichten

Digitaal loket

Alle producten en diensten

Afspraak maken

Online afspraak maken voor gemeentelijke producten

Contact

Openingstijden

E-mail de gemeente

Online melding openbare ruimte

Tel. 14 0165

Bezoekadres

Parklaan 15
4731 GJ Oudenbosch

Postadres

Postbus 5
4730 AA Oudenbosch

Twitter LinkedIn Facebook