Wijziging gemeenschappelijke regelingen

Publicatiedatum: 
10 jul 2019
Wijzigingen in de Gemeenschappelijke regelingen: Regio West-Brabant (RWB), GGD West-Brabant, Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en Regionale Ambulancevoorziening (RAV).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het op 2 juli 2019 heeft besloten tot het vaststellen van:

  1. de 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant;
  2. de 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD;
  3. de 3e wijziging van de gemeenschappelijke regeling RBL;
  4. de 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling RAV.

De gemeenteraad heeft op 27 juni 2019 aan het college toestemming verleend voor het wijzigen van deze regelingen. De wijziging van de regelingen is nodig wegens de herindeling van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem in de nieuwe gemeente Altena. Verder zijn wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van enkele technische aanpassingen.. 
De wijziging van de regelingen treedt in werking nadat alle colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten hebben besloten tot vaststelling van deze wijzigingen en nadat van de inhoud ervan door de resp. regelingen is kennis gegeven in de Staatscourant.