Wethouder T.C. (Thomas) Melisse

Wethouder namens de VVD: Thomas Melisse

Telefoonnummer: 0165-390531
Emailadres: t.melisse@halderberge.nl

 

Bestuur & Handhaving

 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Welzijn
 • Zorg
 • Onderwijs
 • Jeugd- en ouderenbeleid
 • Armoedebeleid
 • Volwasseneducatie
 • Minimabeleid
 • Jeugdzorg (AWBZ)
 • Coördinatie drie decentralisaties

Sociale zaken

 • Participatiewet
 • Arbeidsmarktbeleid

Economie & Toerisme

 • Toerisme en recreatie (incl. markten en kermissen)
 • Economische zaken
 • Evenementenbeleid
 • Waterpoort

Kunst & Cultuur

 • Welzijnssubsidie
 • Cultuureducatie
 • Bibliotheekwerk

Projecten & vertegenwoordiging

 • Borchwerf Aandeelhouder BWII BV
 • EKH namens gemeente
 • St. Janstraat Hoeven (coördinatie)
 • Bosschenhoofd MFA

 

Nevenfuncties

 • Lid voetbalvereniging Hoeven - onbezoldigd
 • Voorzitter Sponsor- en activiteitencommissie VV Hoeven - onbezoldigd
 • Lid TC Pagnevaart - onbezoldigd
 • Lid bouwclub Ambiance - onbezoldigd
 • Lid blaasband Tofkapelluke Hoeven - onbezoldigd