Wethouder T.C. (Thomas) Melisse

Wethouder namens de VVD: Thomas Melisse

Telefoonnummer: 0165-390531
Emailadres: t.melisse@halderberge.nl

 

Zorg, jeugd & participatie

 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Welzijn
 • Zorg
 • Jeugd- en ouderenbeleid
 • Armoedebeleid
 • Volwasseneducatie
 • Minimabeleid
 • Jeugdzorg (AWBZ)
 • Participatiewet
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Volksgezondheid

Economische ontwikkeling

 • Toerisme en recreatie
 • Markten en kermissen
 • Economische zaken
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Evenementenbeleid

Onderwijs, sport & cultuur

 • Onderwijs
 • Welzijnssubsidies
 • Cultuureducatie
 • Bibliotheekwerk

Projecten

 • Borchwerf Aandeelhouder BWII BV
 • EKH namens gemeente
 • Reconstructie St. Janstraat Hoeven 
 • Bosschenhoofd MFA (kerk) dorpshuis volwaardig
 • Verplaatsing Dorpshuis Hoeven
 • Uitvoering actiekaarten dorpscentra

Nevenfuncties

 • Lid voetbalvereniging Hoeven - onbezoldigd
 • Voorzitter Sponsor- en activiteitencommissie VV Hoeven - onbezoldigd
 • Lid TC Pagnevaart - onbezoldigd
 • Lid bouwclub Ambiance - onbezoldigd
 • Lid blaasband Tofkapelluke Hoeven - onbezoldigd