Wethouder J.H.A. (Jan) Mollen

Wethouder Jan Mollen

Telefoonnummer: 0165-390408
E-mail: j.mollen@halderberge.nl

Financiën 

 • Financiën
 • Planning & Control
 • Facilitaire zaken        
 • Informatisering & automatisering 
 • Personeel & organisatie 
 • Grondbedrijf 

Openbare ruimte

 • Onderhoud openbare ruimte 
 • Verkeer & parkeren 
 • Wegen
 • Openbare verlichting
 • Openbaar groen en natuur 
 • Waterwegen 
 • Riolering
 • Begraafplaatsen 
 • Hondenbeleid 
 • Gebouwen (accommodatiebeleid) 
 • Kleinschalig collectief vervoer (KCV)

Onderwijs, sport en cultuur

 • Musea en heemkundige kringen

Projecten

 • Religieus erfgoed (coördinatie)
 • Centrumroute Oudenbosch
 • Borchwerf: Vennoot Borchwerf II CV 
 • Saver Aandeelhouder 
 • Uitvoering actiekaart Oudenbosch
 • EKH namens gemeente (vervanging wethouder Melisse)

Bedrijfsvoering

 • Publiekszaken
 • Dienstverlening

Nevenfuncties

 • Zelfstandig ondernemer - bezoldigd
 • Directeur/aandeelhouder B.V. - onbezoldigd