Stem op uw favoriet: Cultuurprijs 2020

Wethouder Hans Wierikx maakte op woensdagavond 1 juli, op voordracht van de jury voor de Cultuurprijzen, de genomineerden voor de Halderbergse Cultuurprijzen bekend.
De genomineerden zijn dit jaar: Mark Buijs (inspirator cultureel erfgoed), Aad Rijpsma (schilder/kunstenaar) en Joep de Wildt (tonprater). Stemmen op uw favoriet kan tot 1 oktober.

 1. Stap 1 van 2. Actieve stap: Begin
 2. Stap 2 van 2: Voltooid
Ik stem op:

Wethouder J.H.A. (Jan) Mollen

Wethouder Jan Mollen

Telefoonnummer: 0165-390408
E-mail: j.mollen@halderberge.nl

Bedrijfsvoering

 • Dienstverlening
 • Publiekszaken

Financiën

 • Financiën
 • Planning & Control
 • Facilitaire zaken
 • Informatisering en Automatisering
 • Personeel en Organisatie
 • Grondbedrijf

Openbare Ruimte

 • Onderhoud openbare ruimte
 • Verkeer en Parkeren
 • Openbaar groen en natuur
 • Waterwegen
 • Riolering
 • Begraafplaatsen
 • Hondenbeleid
 • Onderhoud gebouwen (accommodatiebeleid)
 • Kleinschalig collectief vervoer (KCV)

Onderwijs, sport & cultuur

 • Musea en Heemkundekringen

Projecten

 • Religieus erfgoed (coördinatie)
 • Centrumroute Oudenbosch
 • Borchwerf: vennoot BWII CV
 • Saver aandeelhouder
 • EKH namens gemeente (vervanging wethouder Melisse)

Nevenfuncties

 • Zelfstandig ondernemer - bezoldigd
 • Directeur/aandeelhouder B.V. - onbezoldigd