Wethouder J.H.A. (Jan) Mollen

Wethouder namens Lokaal Halderberge: Jan Mollen

Telefoonnummer: 0165-390408
E-mail: j.mollen@halderberge.nl

Bedrijfsvoering

 • Dienstverlening
 • Publiekszaken

Financiën

 • Financiën
 • Planning & Control
 • Facilitaire zaken
 • Informatisering en Automatisering
 • Personeel en Organisatie
 • Grondbedrijf

Openbare Ruimte

 • Onderhoud openbare ruimte
 • Verkeer en Parkeren
 • Openbaar groen en natuur
 • Waterwegen
 • Riolering
 • Begraafplaatsen
 • Hondenbeleid
 • Onderhoud gebouwen (accommodatiebeleid)
 • Kleinschalig collectief vervoer (KCV)

Onderwijs, sport & cultuur

 • Musea en Heemkundekringen

Projecten

 • Religieus erfgoed (coördinatie)
 • Centrumroute Oudenbosch
 • Borchwerf: vennoot BWII CV
 • Saver aandeelhouder
 • EKH namens gemeente (vervanging wethouder Melisse)

Nevenfuncties

 • Zelfstandig ondernemer - bezoldigd
 • Directeur/aandeelhouder B.V. - onbezoldigd