Wethouder J.H.A. (Jan) Mollen

Wethouder namens Lokaal Halderberge: Jan Mollen

Telefoonnummer: 0165-390408
E-mail: j.mollen@halderberge.nl

Bestuur & handhaving

 • Kleinschalig collectief vervoer (KCV)
 • Dienstverlening
 • Publiekszaken*

* - behalve wettelijke taken burgemeester publiekszaken: verkiezingen, zelfevaluaties Basisregistratie Personen (BRP), Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK).

Middelen

 • Financiën
 • Planning en Facilitaire aangelegenheden
 • Control
 • Informatisering en Automatisering
 • Personeel en Organisatie
 • Grondbedrijf

Openbare Ruimte

 • Onderhoud openbare ruimte
 • Verkeer en Parkeren
 • Openbaar groen en natuur
 • Waterwegen
 • Riolering
 • Begraafplaatsen
 • Hondenbeleid
 • Onderhoud gebouwen (accommodatiebeleid)

Kunst & Cultuur

 • Religieus erfgoed
 • Musea en Heemkundekringen

Projecten

 • Basisnet Spoor
 • Doorgaande Route Oudenbosch
 • Borchwerf vennoot BWII CV
 • Saver aandeelhouder
 • EKH namens gemeente
 • Religieus Erfgoed (coördinatie)

Nevenfuncties

 • Zelfstandig ondernemer - bezoldigd
 • Directeur/aandeelhouder B.V. - onbezoldigd