Wethouder J.C.M. (Hans) Wierikx

Wethouder namens de WOS: Hans Wierikx

Telefoonnummer: 0165-390531
Emailadres: h.wierikx@halderberge.nl
 

Bestuur & Handhaving

 • Speelvoorzieningen
 • Sport

Ruimtelijke Ontwikkeling

 • Ruimtelijk Beleid
 • Volkshuisvesting
 • Afvalverwijdering
 • Nutsbedrijven
 • Bouwen en Wonen
 • Monumenten
 • Archeologie
 • Kabels en leidingen
 • Aanleg openbare ruimte in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten
 • Agro Food Cluster (AFC)
 • Adviesorgaan Seppe CROSE
 • Omgevingsvergunningen

Milieu

 • Milieu
 • Duurzaamheid

Kunst & Cultuur

 • Kunst in de openbare ruimte
 • Cultuurmaand

Projecten & vertegenwoordiging

 • Arbeidsmigranten (coördinatie)
 • Religieus erfgoed
 • Borchwerf klant/stuurgroep
 • Saver Klantzaken
 • Koepel AFC
 • Omgevingswet
 • Vrijkomende schoollocaties
 • Bovendonk
 • Staalunie terrein
 • Markland
 • 380kV

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Cuisine Culinaire West-Brabant - onbezoldigd