Wethouder J.C.M. (Hans) Wierikx

Wethouder namens de WOS: Hans Wierikx

Telefoonnummer: 0165-390531
Emailadres: h.wierikx@halderberge.nl
 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 • Ruimtelijk Beleid
 • Volkshuisvesting
 • Afvalverwijdering
 • Nutsbedrijven
 • Bouwen en Wonen
 • Monumenten
 • Kabels en leidingen
 • Aanleg openbare ruimte in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten
 • Agro Food Cluster (AFC)
 • Adviesorgaan Seppe CROSE
 • Omgevingsvergunningen
 • Milieu
 • Duurzaamheid
 • Speelvoorzieningen

Onderwijs, sport & cultuur

 • Sport
 • Kunst in de openbare ruimte
 • Cultuurmaand

Projecten 

 • Arbeidsmigranten (coördinatie)
 • Borchwerf klantzaken / stuurgroep
 • Saver Klantzaken
 • Koepel AFC
 • Vrijkomende speellocaties 
 • Bovendonk
 • Staalunie terrein
 • Nieuwbouw Markland
 • 380kV

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Cuisine Culinaire West-Brabant - onbezoldigd