Wethouder J.H.A. (Jan) Mollen

Wethouder Jan Mollen

Wethouder Mollen is 4e loco burgemeester.

Ruimtelijke en Economische ontwikkelingen

 • Grondexploitatie

Zorg, Jeugd en Participatie

 • Wijkteams (sociaal)
 • Maatwerkvoorzieningen (WMO)
 • Jeugdzorg
 • Leerlingenvervoer
 • Mantelzorgondersteuning
 • Kleinschalig Collectief Vervoer

Onderwijs, Sport en Cultuur

 • Onderwijshuisvesting (vanaf 1-9-2023)
 • Openbaar basisonderwijs
 • Onderwijsbeleid en leerling zaken
 • Cultuur
 • Musea
 • Cultureel Erfgoed
 • Media

Financiën (algemene dekkingsmiddelen en overhead)

 • Treasury
 • Belastingen (o.a OZB)

Projecten

 • Religieus Erfgoed

Verbonden partijen

 • Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en meldpunt crisiszorg West Brabant (GIA)
 • Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 • Belastingsamenwerking West Brabant (BWB)
 • Borchwerf (aandeelhouder)
 • Brabant Water
 • SAVER (aandeelhouder)
 • BNG
 • Zorg- en veiligheidshuis