Werkzaamheden St. Janstraat

Publicatiedatum: 
13 jan 2021
De komende weken vinden verschillende werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen plaats in de St. Janstraat. De nutsbedrijven houden u hiervan op de hoogte. De belangrijkste werkzaamheden zijn:

Week 1-2 (4 t/m 15 januari)

Aanleg MS, LS, LDG en water bij de oneven huisnummers 45 t/m 71, met eventueel een oversteek naar de Tuin van Gerlagh. Hiervoor wordt dan tijdelijk de kruising met de Tuin van Gerlagh afgesloten. Verkeer op de St. Janstraat blijft mogelijk.

Week 2 (11 t/m 13 januari)

Voorwerk en laswerk LS in het trottoir ter hoogte van de Albert Heijn en huisnummer 87 (ter hooge van de kruising Scheldelaan). Deze vakken zijn ongeveer  6 m2 groot en worden afgezet.

Week 3 (18 t/m 22 januari)

Vanaf 18 januari vindt er een afsluiting plaats ter hoogte van de kruising St. Janstraat en Tuin van Gerlagh. Gedurende een periode van twee weken wordt de aanleg van  water, LDG en MS gerealiseerd. De appartementen en woningen blijven bereikbaar.

19 januari: ter hoogte van de kruising met de Akkerlingen vinden laswerkzaamheden plaats. Dit ter voorbereiding op het overzetten van de huisaansluitingen.

Van 19 t/m 22 januari: aansluitingen overzetten van LS aan de oneven zijde bij de huisnummers 77 t/m 89. Bewoners worden door de aannemer Baas verder op de hoogte gebracht. Deze werkzaamheden vinden plaats in het trottoir.

Week 5 (1 februari)

Afsluiting van de kruising St. Janstraat en Akkerlingen vanwege de aansluiting van water, LDG en LS (duur 1 week).

Week 6 (8 februari)

Vanaf 8 februari wordt de St. Janstraat tussen de Tuin van Gerlagh en de Bovenstraat geheel afgesloten. Deze afsluiting is nog wel afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden in de komende weken en het weer. Mochten hier nog wijzigingen in plaatsvinden, dan zal dit nader worden gecommuniceerd.

Let op:

Vanaf 18 januari zijn er dus verschillende afzettingen waardoor het doorgaande verkeer niet meer mogelijk is of slechts beperkt. Het winkelgebied bij de Albert Heijn is wel altijd bereikbaar via de Hofstraat-Bovendonksestraat en de Scheldelaan.

Heeft u alsnog vragen, neem dan contact op met Hans Witte, Coördinator voor Brabant Water en Enexis op het nummer  06-51087070.

G = Gas, W = Water, LS/MS = stroom (Laagspanning en middenspanning)