Vragenlijst afvalinzameling

Iedereen heeft ermee te maken: afval. Ons restafval bevat vaak nog veel bruikbare afvalstromen zoals groente, fruit en tuinafval (GFT), papier, textiel en kunststof verpakkingen en drankkartons. De gemeente Halderberge wil graag maatregelen nemen om het afval beter te scheiden.

Zo kunnen we de hoeveelheid restafval terugbrengen naar 100 kg per persoon per jaar. We willen graag van u weten wat u van de bestaande manier van inzamelen vindt en welke verbeteringen u ziet.

Vul gauw de vragenlijst in op www.betrokkenhalderberge.nl om hier antwoord op te geven. U kunt tot en met zondag 30 juni uw mening geven.

Als u de vragenlijst invult en uw mailadres doorgeeft, dan maakt u kans op één van de vijf cadeaubonnen van 25 euro die in te leveren is bij lokale ondernemers.