Voornemen verplaatsen verkeerskundige bebouwde komgrens van ’t Groot Stuk in Hoeven

Publicatiedatum: 
5 feb 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken bekend dat zij het voornemen hebben om de raad voor te stellen de bebouwde kom van het Groot Stuk in Hoeven te verplaatsen naar de kruising met de Haspelstraat.

Met het realiseren van basisschool Uniek in 't Groot Stuk is het wenselijk om de bebouwde komgrens te verplaatsen naar de kruising met de Haspelstraat. De verkeerskundige bebouwde komgrens is nu niet sluitend aangegeven. Door de verkeerskundige bebouwde komgrens te verplaatsen maakt ’t Groot Stuk deel uit van de bebouwde kom. Het fietspad voor basisschool Uniek, wat ligt tussen de Bovendonksestraat en 't Groot Stuk valt dan in zijn geheel binnen de bebouwde kom. De omliggende wegen van ’t Groot Stuk maken onderdeel uit van de 30 km/u zone waardoor het logisch is om ’t Groot Stuk onderdeel te maken van deze 30 km/u zone. Dit is voor de weggebruikers een duidelijke en meer verkeersveilige situatie. 
De tekening ligt voor een ieder ter inzage bij het OmgevingsLoket van de gemeente Halderberge gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking

Tegen dit voornemen bestaat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, binnen een termijn van 6 weken, ingaande de dag na publicatie, hun zienswijzen naar voren te brengen. Zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch. Gedurende deze termijn ligt dit ontwerp-besluit met bijbehorende tekening ter inzage bij het OmgevingsLoket, Parklaan 15 in Oudenbosch.