VoorleesExpress start in Halderberge

Publicatiedatum: 
7 feb 2019
De Nederlandse taal beheersen is belangrijk voor meedoen in de maatschappij. De belangrijkste basis voor de taalontwikkeling wordt gelegd bij jonge kinderen. Voorlezen helpt hierbij. De VoorleesExpress is een landelijk programma dat de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleert en de taalomgeving thuis verrijkt. Twintig weken lang komt een vrijwilliger thuis voorlezen bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar met een taalachterstand. Surplus gaat de VoorleesExpress vanaf de start van het schooljaar 2019/2020 in Halderberge aanbieden. In het eerste halfjaar treft Surplus de voorbereidingen voor dit project en worden onder andere vrijwilligers geworven en getraind.

Het project past in het Beleidpslan sociaal domein ‘De kracht van samen’ dat de gemeenteraad in 2018 vaststelde. De gemeente wil taalachterstanden bij kinderen zo veel mogelijk voorkomen. Daarom is het belangrijk dat er ook thuis aandacht is voor taal. Daarom heeft het college subsidie verleend aan Surplus voor het uitvoeren van een pilot van de VoorleesExpress. Surplus werkt voor de VoorleesExpress samen met lokale instellingen. Inwoners die zich aan willen melden als
voorleesvrijwilliger kunnen contact opnemen met Olga Vrolijk van Surplus via 06-27091426 of via
halderberge@surplus.nl.