Verstrekkingen van Basisregistratie Personen

Publicatiedatum: 
28 nov 2018
In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont.

Automatische verstrekking

De persoonsgegevens worden vaak automatisch verstrekt aan diverse overheidsinstellingen. Daarnaast ontvangen enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals een pensioenfonds gegevens. Dit is dan noodzakelijk voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt.

Verstrekking aan derden/geheimhouding

In enkele gevallen kunnen ook anderen de gemeente verzoeken om uw persoonsgegevens uit de basisregistratie. Zoals een curator, advocaat of sport- en muziekverenigingen. Wanneer u niet wenst dat deze gegevens worden verstrekt, dan kunt u een verzoek tot geheimhouding (verstrekkingsbeperking) persoonsgegevens aanvragen.

Wilt u weten aan wie de gemeente het afgelopen jaar uw persoonsgegevens heeft verstrekt? U kunt via uw Digid op de gemeentelijke website een inzageverzoek doen.
U kunt ook per post een verzoek doen met een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit verzoek kunt u sturen naar Gemeente Halderberge, t.a.v. backoffice Burgerzaken, Postbus 5,
4730 AA  Oudenbosch.