Verruiming bestemmingsplan Breda International Airport

Publicatiedatum: 
14 jan 2021
Door Breda International Airport is een initiatief ingediend om de huidige bestemming van het bedrijvengedeelte te verruimen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge staat positief tegenover een beperkte verruiming en de bestemming, waarbij er een voorkeur is om een totaal plan van het vliegveld op te nemen. Aandacht voor een goede communicatie met de omgeving is hierin zeer belangrijk. De raad bespreekt dit voorstel in de commissievergadering van woensdag 27 januari en in de raadsvergadering van 11 februari.

Breda Airparc wil een verruiming zodat er de komende jaren een economisch stabiele en duurzame bedrijfsvoering kan worden nagestreefd. Aan de buitenkant van het vliegveld verandert niets. Het doel is vooral om kleinere, innovatieve bedrijven en startups te ondersteunen en een plaats te geven op het airparc.

De verruiming van het bestemmingsplan laat de combinatie tussen kantoor en hangar niet los (de zogeheten ‘special’). Doordat sommige bedrijven alleen gebruik maken van de hangars en een klein gedeelte van de kantoren, ontstaan door het vrijkomen van deze kleine kantooroppervlaktes, kansen voor bijvoorbeeld startups en innovatieve bedrijven. Met deze verruiming zou een klein deel van het kantooroppervlak gebruikt mogen worden voor niet luchtvaartgerelateerde bedrijven. Hierdoor blijft ook de kwaliteit en de uitstraling aan de buitenkant van het bedrijvenpark overeind.

Stef Have, directeur Breda Airparc: “De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat er veel belangstelling is van luchtvaartgerelateerde bedrijven voor Breda Airparc. Alleen kunnen die bedrijven niet altijd de kantoorruimte benutten die bij de hangars hoort. Om afhaken te voorkomen willen we die overblijvende ruimte ‘vullen’ met niet-luchtvaartgerelateerde bedrijven. De verruiming is dus een middel om te zorgen dat luchtvaartgerelateerde bedrijven zich makkelijker kunnen vestigen en we de oorspronkelijk bedoelde uitstraling van Breda Airparc behouden.”

Thomas Melisse, wethouder economische zaken: “Het college ziet een kans in het plan van Breda International Airport. Door vraaggericht ruimte geven aan wat echt nodig is en meerwaarde heeft, kunnen we innovatieve bedrijven naar het Airparc trekken met een meerwaarde voor onze regio. En dat geeft ook weer kansen voor een toename van de werkgelegenheid met een hoger opleidingsniveau. Dat zorgt op zijn beurt weer voor meer kansen voor behoud van hoger opgeleide jongeren in West-Brabant. Dat doen we met behoud van de speciale status van het terrein. We kiezen dus voor behoud van afspraken en ruimte geven aan kansen.  Een unieke kans voor de bedrijvigheid in onze gemeente.”