Vergaderingen gemeenteraad

Publicatiedatum: 
18 nov 2020
Op 25 en 26 november 2020 vindt een commissievergadering van de gemeenteraad plaats ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering van 10 december 2020. Vanwege de corona-maatregelen heeft het seniorenconvent besloten om in aangepaste vorm te vergaderen.

De agenda met bijbehorende stukken kunt u bekijken via https://halderberge.raadsinformatie.nl

Woensdag 25 november 2020 om 19.30 uur: commissie Beheer & Ontwikkeling

 • Vast agendapunt: regionale samenwerking
 • Bestemmingsplan Seppedreef te Bosschenhoofd
 • Bestemmingsplan St. Bernardusstraat 64 te Hoeven
 • Derde wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling OMWB
 • Nota Grondbeleid 2020

Donderdag 26 november 2020 om 19.30 uur: commissie Samenleving, Middelen & Veiligheid

 • Vast agendapunt: regionale samenwerking
 • Tweede begrotingswijziging 2020 Werkplein Hart van West-Brabant
 • Tweede begrotingswijziging 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Slotwijziging 2020
 • Verordeningen en regelingen voor de gemeentelijke heffingen voor 2021
 • De Algemene plaatselijke verordening (APV)

Spreekrecht / aanmelden

In de commissievergaderingen is het spreekrecht voor publiek van toepassing. U kunt als burger het woord voeren over een onderwerp wat tot het taakveld van die commissie behoort.

Graag uw aanmelding uiterlijk op de dag van de vergadering voor 9.00 uur per e-mail sturen aan griffie@halderberge.nl met vermelding van uw telefoonnummer waarna contact met u opgenomen wordt.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen via 0165-390564.

Verslag van de vergadering

Vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies zijn rechtstreeks via de website https://halderberge.raadsinformatie.nl/live te beluisteren. Daags na iedere raads- en commissievergadering kunt u de vergadering ook beluisteren op de internetsite van de gemeente. Het (digitale) verslag is ongeveer na een week via de site beschikbaar.