Uitnodiging raadsvergadering 23 mei 2019

Publicatiedatum: 
17 mei 2019
Op donderdag 23 mei 2019 om 19.30 uur komt de gemeenteraad van Halderberge bijeen voor een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Parklaan 15 in Oudenbosch. Hieronder volgt de agenda van deze vergadering.

De agenda met bijbehorende stukken kunt u bekijken via https://halderberge.raadsinformatie.nl De vergaderstukken  kunt u ook inzien bij de receptie van het gemeentehuis.

Agenda (onder voorbehoud):

 • Opening
 • Vaststelling van de agenda
 • Voorstel raamwerk Centrum-Oost Hoeven
 • Voorstel bestemmingsplan Bosschenhoofdsestraat 33, Bosschenhoofd
 • Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven en beslissing tot toelating van een nieuw benoemd lid van de raad van de gemeente Halderberge
 • Voorstel herinrichtingsplan St. Janstraat in Hoeven
 • Voorstel harmonisatie buitensportaccommodaties
 • Voorstel instellen commissie spoor
 • Voorstel meerjarenbeleidsplan en regionaal risicoprofiel 2019-2023 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Voorstel Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Sluiting

Wanneer om 23.00 uur niet alle agendapunten zijn behandeld, dan wordt de vergadering geschorst en voortgezet op maandag 27 mei 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies zijn via www.rtvhalderberge.nl live te beluisteren. Daags na iedere raads- en commissievergadering kunt u de vergadering ook beluisteren via https://halderberge.raadsinformatie.nl. Het (digitale) verslag is ongeveer na een week via de site beschikbaar.