Uitnodiging commissievergadering gemeenteraad 19 juni

Publicatiedatum: 
11 jun 2019
Op woensdag 19 juni 2019 vindt een commissievergadering van de gemeenteraad plaats, ter voorbereiding op de gemeenteraadsvergadering van 4 juli 2019. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Parklaan 15 in Oudenbosch. Hieronder volgt een overzicht met vermelding van de voornaamste agendapunten (onder voorbehoud).

De agenda met bijbehorende stukken kunt u bekijken via https://halderberge.raadsinformatie.nl. De vergaderstukken kunt u ook inzien bij de receptie van het gemeentehuis.

Woensdag 19 juni 2018 om 19.30 uur

Gecombineerde commissievergadering B&O/SM&V (Beheer & Ontwikkeling en Samenleving, Middelen & Veiligheid)

  • Verlenging van de Economische Visie Halderberge 2020 en de samenwerking met de Economische Koepel Halderberge
  • Vaststellen Zomernota 2019 - 2023

Spreekrecht

In de commissievergaderingen is het spreekrecht voor publiek van toepassing. U kunt als burger het woord voeren over een onderwerp wat tot het taakveld van die commissie behoort. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, kunt u dit (liefst 24 uur voor aanvang) aan de griffier melden, (0165) 390564, griffie@halderberge.nl

Verslag van de vergadering

Vergaderingen van gemeenteraad en raadscommissies zijn via de website www.rtvhalderberge.nl te beluisteren. Daags na iedere raads- en commissievergadering kunt u de vergadering ook beluisteren op de internetsite van de gemeente. Het (digitale) verslag is ongeveer na een week via de site beschikbaar.