Toezicht en Handhaving

WABO-taken

Toezicht en handhaving richt zich op de Wabo-taken zoals:

  • bouwen;
  • bestemmingsplan;
  • brandveiligheid;
  • monumenten;
  • bouwverordening en
  • handhavingsverzoeken.

Heeft u hierover vragen? Mail dan naar: bouwtoezicht@halderberge.nl
Handhavingsverzoeken moeten per brief worden ingediend.