Supermarkt Bosschenhoofd

De gemeente Halderberge heeft samen met Woningcorporatie Woonkwartier, Bouwbedrijf Maas-Jacobs en supermarktketen Coop een intentieovereenkomst voor de realisatie van een supermarkt in het centrum van Bosschenhoofd ondertekend. Voor de supermarkt gebouwd kan worden, moet eerst een ruimtelijke procedure gestart worden om de bestemming aan te passen. Naar verwachting kan de bouw in 2022 starten.

De ondertekening van de intentieovereenkomst is een eerste concrete stap naar de vestiging van een supermarkt in Bosschenhoofd. Omdat de huidige bestemming voor de locatie waar de supermarkt moet komen ‘Wonen’ is, zal er onder andere een ruimtelijke procedure worden gestart om de bestemming aan te passen. In deze procedure moet ook nog een aantal zaken nader worden onderzocht, dit gaat over milieu, parkeren en de openbare ruimte.

Gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. In deze procedure krijgen omwonenden en belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren op de plannen. De supermarkt komt aan de kruising van de St. Gerardushof / Wilhelminastraat / Clemensstraat.

Vanuit het maatschappelijk belang en met oog op de leefbaarheid is de realisatie van een supermarkt een mooie kans. Woonkwartier wil hieraan haar medewerking verlenen en een deel van het braakliggend perceel ter beschikking stellen aan bouwbedrijf Maas-Jacobs uit Zundert uit Zundert en Coop Nederland om hier een Coop-supermarkt te realiseren; een volwaardige supermarkt voor de dagelijkse boodschappen. Naast de supermarkt heeft Woonkwartier in deze fase nog ruimte om 7 sociale huurwoningen te realiseren. In het plan worden ook nog 2 koopwoningen gerealiseerd.

Bereikbaarheid en parkeerruimte

Op de locatie is naast de supermarkt dus nog ruimte voor enkele woningen. Dit betekent dat er voldoende parkeerruimte moet komen en dat de winkel goed en veilig bereikbaar is voor laad- en losfuncties, rekening houdend met de nabijgelegen school. Het is de bedoeling dat de supermarkt zo’n 700m2 aan oppervlakte krijgt.

Meer informatie

  • Projectwethouder: Thomas Melisse
  • Projectleider: Annemiek Coppens