Subsidieregeling muziekonderwijs en/of beeldende kunst en vormgeving

De gemeente Halderberge wil kinderen kennis laten maken met muziek en cultuur. Daarom heeft de gemeente een subsidieregeling gemaakt. De regeling heet subsidieregeling muziekonderwijs en/of beeldende kunst en vormgeving.

Bent u ouder of verzorger van kinderen tussen de 6 en 18 jaar? Dan kunt u per kind een subsidie aanvragen voor beeldende kunst- en muzieklessen in vrije tijd. Deze subsidie kan worden aangevraagd voor lessen van het bespelen van een instrument, zingen of voor beeldende kunst. Het maximumbedrag is  € 200,- per jaar.

Meer  informatie en de mogelijkheid voor het aanvragen van de subsidie vindt u hier.