Subsidieregeling compensatie energiekosten maatschappelijke organisaties

De stijgende energielasten raken iedereen, ook de maatschappelijke organisaties die actief zijn binnen de gemeente Halderberge. Wij ondersteunen de verenigingen en stichtingen die gebruik maken van accommodaties. En we gaan daarbij uit van de veerkracht en zelfredzaamheid van verenigingen en stichtingen, hun besturen en leden. We dragen bij in de gestegen energielasten, maar vergoeden deze niet geheel.

Bekijk de Subsidieregeling compensatie energiekosten maatschappelijke organisaties 2022-2023. 

In de regeling is voor de maanden november en december 2022 uitgegaan van 100% en voor de maanden januari tot en met juni 2023 van 75% vergoeding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten van een EPA maatwerkadvies.

Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in

 • de energiekosten; 
 • de stijging van de huurlasten; 
  • Jaarnota / bewijs van de energieleverancier, waarin voorschotsbedrag voor periode van januari tot en met juni 2023 wordt genoemd.

  • Facturen / verbruik en tarieven van de maanden januari tot en met juni 2022.

  • Oud en nieuwe huurovereenkomst; indien mogelijk met inzicht in stijging agv energie

  • Bijlage (overige relevante informatie)

 • het verkrijgen van een EPA maatwerkadvies
  • Offerte

  • Rapport energiescan

  • Welke duurzaamheidsmaatregelen heeft de organisatie ondernomen? Wel uiteraard met bewijs. Denk hierbij aan zonnepanelen.

  • Bijlage (overige relevante informatie)

U kunt uw aanvraag tot uiterlijk 1 september 2023 indienen.

Aanvraag doen met eHerkenning

Als u in het bezit bent van eHerkenning, kunt u gebruik maken van de onderstaande formulieren om een aanvraag in te dienen.

Houdt u de volgende gegevens bij de hand om de aanvraag compleet te maken:

 • IBAN bankrekeningnummer en opgave ten name van;  
 • adresgegevens locatie / gebouw plus aanduiding ruimten;  
 • kopie van EPA maatwerkadvies (energiescan); 
 • bewijzen van genomen energiebesparende maatregelen.  
 • facturen op naam van de organisatie: 
  • termijn november 2021, incl. tarief en verbruik; 
  • termijn december 2021, incl. tarief en verbruik;
  • termijn november 2022, incl. tarief en verbruik;
  • termijn december 2022, incl. tarief en verbruik.  

Aanvraag doen zonder eHerkenning

Als u niet in het bezit bent van eHerkenning;

 • Kvk – nummer; 
 • IBAN bankrekeningnummer, bijlage bankrekeningverklaring en opgave ten name van; 
 • adresgegevens locatie / gebouw plus aanduiding ruimten;  
 • kopie van EPA maatwerkadvies (energiescan); 
 • bewijzen van genomen energiebesparende maatregelen
 • facturen op naam van de organisatie: 
  • termijn november 2021, incl. tarief en verbruik
  • termijn december 2021, incl. tarief en verbruik
  • termijn november 2022, incl. tarief en verbruik
  • termijn december 2022, incl. tarief en verbruik