Subsidieaanvraag Cultuurinitiatief Halderberge

U verklaart met het invullen van dit formulier, dat

  • alle gegevens en de bijlagen naar waarheid en beste weten zijn verstrekt/ingediend
  • u bekend bent met de subsidieregeling Cultuurinitiatieven Halderberge en zich houdt aan de voorwaarden en verplichtingen zoals bepaald in die regeling
  • u bereidt bent om aanvullende informatie aan te leveren aan gemeente Halderberge als dit nodig is voor de beoordeling van de aanvraag of het uitvoeren van een steekproef.

Wilt u weten hoe wij met uw privacy omgaan?

Wat vindt u van de informatie op deze pagina?