Subsidie Cultuurinitiatieven Halderberge

Culturele instellingen en organisaties uit Halderberge kunnen een beroep doen op de Subsidieregeling Cultuurinitiatieven Halderberge. De culturele activiteiten moeten een inhoudelijke aanvulling zijn op het bestaande culturele aanbod.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient voldaan te worden aan de voorwaarden zoals omschreven in de Subsidieregeling Cultuurinitiatieven Halderberge.

pdf Voorwaarden subsidieregeling cultuurinitiatieven Halderberge (PDF, 2.57 MB)

Aanvragen

Aanvragen kunnen t/m 1 april in het jaar van de uitvoering van de activiteit worden ingediend. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. 

Let op: er wordt u gevraagd een activiteitenplan, begroting inclusief dekkingsplan en uittreksel uit het handelregister Kamer van Koophandel mee te sturen. Leg deze stukken van tevoren klaar. U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Aanvraag subsidie cultuurinitiatief (DigiD)

Aanvraag subsidie cultuurinitiatief (eHerkenning, niveau 2+)

Uw Reactie
Uw Reactie