Stemmen voor verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

De burgemeester van Halderberge maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen van de leden van de provinciale staten en het waterschap een kiezer is toegestaan bij volmacht of met een kiezerspas te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Volmacht

U kunt iemand anders vragen om namens u te stemmen. Dat kan door middel van een onderhandse of een schriftelijke volmacht. Van belang is dat de gemachtigde per verkiezing niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt.

Onderhands volmacht

Bij een onderhandse volmacht vult de kiezer samen met de gemachtigde de achterkant van de stempas in. De gemachtigde moet bij het uitbrengen van de stem een kopie laten zien van het legitimatiebewijs van degene namens wie hij of zij gaat stemmen. Dat kan ook een goed leesbare afbeelding zijn op een smartphone of tablet. De gemachtigde moet wel in de gemeente en/of hetzelfde waterschap wonen.

Schriftelijke volmacht

Een volmacht vraagt u, bij voorkeur, digitaal aan op www.halderberge.nl onder het kopje verkiezingen. Dit kan tot vrijdag 10 maart 2023. Het mondeling aanvragen van een volmacht kan bij de gemeente tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 tot 12.00 uur. De kiezer en de gemachtigde vullen hiervoor een formulier in. Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs per post. De gemachtigde neemt alleen het volmachtsbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever is dan niet nodig. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde niet in dezelfde gemeente te wonen, maar wel in dezelfde provincie of in hetzelfde waterschap.

Kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Met een kiezerspas voor de provinciale staten en/of het waterschap kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Noord-Brabant en/of het Waterschap Brabantse Delta. Let op! De grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van het waterschap. Een kiezerspas vraagt u, bij voorkeur, digitaal aan op www.halderberge.nl onder het kopje verkiezingen. Dit kan tot vrijdag 10 maart 2023. Of u kunt tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 tot 12.00 uur met uw stempas naar het gemeentehuis gaan.

Meer informatie

Meer informatie over het stemmen kunt u vinden op www.halderberge.nl en www.elkestemtelt.nl.