Stemmen bij volmacht of met kiezerspas

Publicatiedatum: 
17 apr 2019
De burgemeester van Halderberge maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht of met een kiezerspas te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Volmacht

U kunt iemand anders vragen om namens u te stemmen. Dat kan door middel van een onderhandse of een schriftelijke volmacht.

  • Onderhands volmacht

Bij een onderhandse volmacht vult u de achterkant van de stempas in. Degene die namens u stemt (dit noemen we de gemachtigde), moet aan de leden van het stemlokaal een kopie laten zien van het geldige (of maximaal vijf jaar verlopen) legitimatiebewijs van u als de volmachtgever. Degene die u machtigt moet wel in dezelfde gemeente wonen.

  • Schriftelijke volmacht

U kunt ook gebruik maken van een schriftelijke volmacht. Hiervoor moet u uiterlijk maandag 20 mei een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan door het formulier ‘Verzoek schriftelijke volmacht’ te downloaden. U moet dit wel tijdig regelen, omdat zowel u als uw gemachtigde het formulier moeten ondertekenen. Als u een schriftelijke volmacht verleent hoeft u geen identiteitsdocument te overleggen. De gemeente kan uw gegevens dan in de gemeentelijke basisregistratie (BRP) verifiëren.

Kiezerspas

Met een kiezerspas kunt u voor de verkiezing van het Europees Parlement in elke gemeente van Nederland stemmen. U kunt hiervoor het formulier ‘Verzoek kiezerspas’ downloaden. Bij de aanvraag moet u uw stempas voegen. Zorg dat de gemeente uw ingevulde aanvraagformulier uiterlijk maandag 20 mei krijgt. U kunt ook bij de gemeente mondeling uw aanvraag doen tot woensdag 22 mei 12.00 uur.

Meer informatie

Nog meer informatie over het stemmen kunt u vinden op www.elkestemtelt.nl.