Stampersgat – voormalige pastorietuin

De gemeente Halderberge en JAWEL Bouw hebben een realisatieovereenkomst getekend voor de bouw van 12 koopwoningen op de locatie van de voormalige pastorietuin achter plan Rebus in Stampersgat.

Haalbaarheidsstudie

Voor het terrein achter het appartementengebouw Rebus heeft JAWEL Bouw samen met de gemeente Halderberge een plan gemaakt dat past binnen de uitgangspunten van het bestemmingsplan. In de verkenning is ook gezocht naar geschikte maatregelen voor het regelen van de waterhuishouding. 

Impressie 12 woningen in de voormalige pastorietuin in Stampersgat
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Architect: Algra & Marechal

Schetsontwerp woningen

Het plan bestaat uit 12 koopwoningen met een oppervlakte van circa 65 m2. Bij 6 woningen kunnen bewoners kiezen voor een opbouw waarmee de woningen circa 100 m2 groot worden. De woningen beschikken over een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Het wordt een hofje in een groene omgeving met twee waterbergingsvijvers, voldoende openbare parkeerplaatsen en een wandelpad richting de Havenstraat.

pdf Schetsontwerp Pastorietuin Stampersgat (PDF, 1.13 MB)

Het college van B&W heeft op 13 april 2021 de straatnaam en de huisnummering vastgesteld : Weike van Bus,  huisnummers 1 tot en met 12.

Inrichtingsplan openbaar gebied

Voor de inrichting van het openbaar gebied is een inrichtingsplan opgesteld.
De tekening van dit plan kunt u hier raadplegen.

pdf Presentatietekening inrichting openbaar gebied plan Pastorietuin Stampersgat (PDF, 2.59 MB)

 

Bij de tekening is een tekstuele toelichting gemaakt. Hierin staat bijvoorbeeld meer informatie over de maatregelen die worden genomen voor het regelen van de waterhuishouding.

pdf toelichting inrichting openbaar gebied pastorietuin Stampersgat (PDF, 76.97 KB)

 

Digitale informatiebijeenkomst:

Het inrichtingsplan is op dinsdag 23 maart jl. aan belangstellenden toegelicht in een digitale informatiebijeenkomst . De opgehaalde informatie van belangstellenden is verwerkt in onderstaand verslag. Deze input zal onderdeel zijn van de verdere uitwerking van het inrichtingsplan.

pdf verslag reacties inrichting openbaar gebied Pastorietuin Stampersgat (PDF, 240.72 KB)

 

Vervolg

Het inrichtingsplan wordt de komende periode verder in detail uitgewerkt. Ondertussen is de  omgevingsvergunning door de gemeente Halderberge verleend en is de verkoop van de 12 woningen via Sweere makelaardij gestart. Op de website van Sweere Makelaardij vindt u meer informatie over de verkoop. Bij een succesvolle verkoop kan JAWELbouw september 2021 starten met het bouwrijp maken van de locatie. Het inrichtingsplan vormt hiervoor de basis.

Meer informatie

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: Mevr. I. Broos
  • Projectassistente: Mevr. M. Tempelaar