Seppe Airparc

Breda International Airport (voormalig vliegveld Seppe) is bezig met de ontwikkeling van een bedrijvenstrook langs de snelweg. Hier komen luchtvaartgebonden bedrijven. De zakelijke en recreatieve luchtvaart op het vliegveld wordt daarmee gescheiden. De komst van de bedrijvigheid heeft geen gevolgen voor het maximaal aantal vliegbewegingen.

Partiële herziening

De partiële herziening is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl 

Meer informatie

  • Projectwethouder: dhr. H. Wierikx
  • Projectleider: mw. C. Akkermans

Uw Reactie
Uw Reactie